Menu

Het Burgerlijk Wetboek regelt de erfopvolging.

Wanneer iemand overlijdt, wijst de wet diens erfgenamen aan. Naast de wettelijk vastgelegde regels, heeft iedereen enige vrijheid om zijn nalatenschap te regelen middels het opstellen van een testament, huwelijks- of samenlevingscontract of schenkingen.

Onze advocaten begeleiden u bij het regelen van uw nalatenschap en in de contacten met de notaris.

Wat kan de rol zijn van een advocaat?

Het is van belang tijdig stil te staan bij de verdeling van uw nalatenschap. Door u, alvorens een schenking te doen of een huwelijkscontract of testament op te stellen, juridisch te laten adviseren kunnen heel wat (familiale) problemen bij het openvallen van de erfenis vermeden worden.

De 3 Advocaten heeft een grondige specialisatie in het erfrecht en een uitgebreide praktijkervaring. Naast een notaris, zijn onze advocaten dan ook de uitgewezen personen om u te begeleiden bij uw familiale vermogensplanning.

Ook na het openvallen van de nalatenschap bieden wij een meerwaarde bij het oplossen van erfrechtelijke geschillen.

Klik hier om een afspraak te maken.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak