Menu

Indien er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) of een door een minderjarige gepleegd als misdrijf omschreven feit (MOF), wordt de Jeugdrechtbank gevat door het Parket.

Een VOS is een situatie waarbij de ontwikkelingskansen van het kind ernstig in het gedrang komen doordat zijn of haar integriteit niet gevrijwaard wordt.

Er is sprake van een MOF wanneer een minderjarige een misdrijf pleegt. In dit geval zal de minderjarige niet voor de Strafrechter moeten verschijnen maar wel voor de Jeugdrechter. De Jeugdrechter beveelt geen straffen maar maatregelen/reacties.

De 3 Advocaten zijn bijzonder onderlegd in het Jeugdrecht. Onze advocaten zijn dagelijks te vinden op de Jeugdrechtbank waarbij zij steeds in het hoogste belang van de minderjarige handelen.

Wat is uithandengeving?

De Jeugdrechtbank kan beslissen om een minderjarige uit handen te geven.

Ingevolge de uithandengeving zal de minderjarige niet langer gesanctioneerd worden door de Jeugdrechtbank maar als volwassene worden berecht.

De Jeugdrechter kan slechts onder de volgende strikte voorwaarden tot uithandengeving overgaan :

  • De minderjarige dient op het ogenblik van het als misdrijf omschreven feit ouder te zijn dan 16 jaar;
  • Uit het dossier van de minderjarige moet blijken dat blijken dat een maatregel als reactie op het jeugddelict of een plaatsing in een open of gesloten opvoedingsafdeling van een gemeenschapsinstelling niet meer geschikt is;
  • De Jeugdrechter kan de minderjarige enkel uithandengeven bij een met reden omklede beslissing genomen na dagvaarding van de minderjarige en zijn ouders door het Openbaar Ministerie;
  • Tot slot dient ook de ernst van het misdrijf in acht genomen te worden.

Welke Jeugdrechtbank is bevoegd voor VOS en MOF procedures?

Het is de Jeugdrechtbank van de verblijfplaats van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige of, in geval van gezamenlijke uitoefening door gescheiden ouders, de verblijfplaats van de ouder bij wie de minderjarige gewoonlijk verblijft, die bevoegd is om kennis te nemen van VOS en MOF procedures.

Wordt de minderjarige bijgestaan door een advocaat?

De minderjarige heeft steeds recht op de bijstand van een raadsman. De advocaat wordt aangesteld om te handelen in het belang van de minderjarige.

Bijstand in het kader van jeugdzaken vereist dat de advocaat een bijzondere opleiding jeugdrecht heeft genoten. De 3 Advocaten beschikt over gedreven jeugdadvocaten.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak