Menu

Mijn echtgeno(o)t(e)/ partner wenst te scheiden/onze relatie te beëindigen. Hoe zit het met mijn financiële situatie na een relatiebreuk?

Velen stellen zich de vraag wat er hen financieel te wachten staat in geval van een breuk. Wat met de gezinswoning? Wat met de erfenissen die u ontving voor/tijdens het huwelijk? Wie betaalt verder de leningen?

Dit is voornamelijk afhankelijk van de samenlevingsvorm waarvoor u heeft geopteerd.

In het geval van een echtscheidingsovereenkomst (EOT) dient alles omtrent de goederen te worden vereffend-verdeeld in de overeenkomst. Partijen dienen hieromtrent een integraal akkoord te hebben bereikt.

In het kader van een EOO zal door de Rechtbank in het echtscheidingsvonnis een notaris worden aangesteld, die gelast wordt met de bewerkingen voor de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel. De verdeling hiervan zal op zijn beurt weer afhankelijk zijn van het gekozen huwelijksstelsel (gemeenschap van goederen, scheiding van goederen enz.). In afwachting van de vereffening-verdeling, zullen in tijdentijd voor bepaalde zaken voorlopige maatregelen dienen te worden gevorderd (schulden, afbetaling lening, voorlopig bezit goederen etc.).

Ook indien wettelijk samenwonende partners of feitelijk samenwonenden samen huisraad, een woning,… hebben aangekocht, zal één en ander dienen te worden geregeld.

De 3 Advocaten kan u met haar juridische specialisatie onder meer bijstaan tijdens de vergaderingen bij de notaris en andere te nemen initiatieven.

Advies nodig?

Contacteer ons of maak een afspraak